Op woensdag 23 januari 2013 is de eindpresentatie bedrijfsprojecten van de examendeelnemers Middenkader engineering Elektrotechniek gehouden. Door Bongers/Jansen is voor de 2e maal een project aangedragen voor een projectgroep. In een periode van circa 20 weken zijn deze gegevens uitgewerkt tot een eindpresentatie. Het door Bongers/Jansen aangedragen project was het Kulturhus te Drempt. Door middel van een prestatiebestek werd van de projectgroep verwacht dit uit te werken op de volgende onderdelen: elektrische installaties, KNX systemen, brandmeld-ontruiming en inbraakbeveiliging. Door middel van tussentijdse projectgroepvergaderingen werd de voortgang en de kwaliteit getoetst.

Dit resulteerde in een mooie presentatie door de vier projectgroepleden bestaande uit: Wietse Scheltinga, Joris Rensing, Roel Krabben en Arjen Hodes. De contactpersoon vanuit het Graafschap College was de heer H. Wildenbeest.

Wij als Bongers/Jansen, hebben dit proces als een nuttig en leerzaam traject ervaren en staan ook voor het komende schooljaar hiervoor open. Middels een evaluatie van de opgedane kennis bij deze projecten willen we trachten met het Graafschap College de opleidingen naar een hoger niveau te tillen.