Vandaag, woensdag 15 juli, ondertekenen de Gemeente Beuningen, Driestroom en Van Kessel Groep het convenant om samen te werken aan de realisatie van DROOM Beuningen.

DROOM Beuningen wordt gebaseerd op de succesvolle formule van DROOM in Elst, waar mensen met èn zonder afstand tot de arbeidsmarkt in één team samenwerken. Een perfect voorbeeld van de nieuwe participatiemaatschappij, waarin iedereen meedoet!

Het pand van Van Kessel Groep, wordt voor DROOM Beuningen speciaal ingrijpend verbouwd. Het gebouw wordt ingericht met ontmoetingsruimten, flexwerkplekken, vergaderruimten en een heuse bakkerij voor de overbekende 'DROOM(appel)taart'. Vanzelfsprekend blijft voldoende plaats gereserveerd voor de huidige gebruikers van het pand aan de Schoenaker 10.

De plannen voor DROOM Beuningen dateren al van 2013 - toen nog onder de naam 'Flexplaza Schoenaker Beuningen', toen de Van Kessel Groep voor het eerst de samenwerking zocht en opperde om dit concept te adopteren. Beuningse burgers met –een zekere mate- van afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier een kans om zich onder professionele begeleiding van Driestroom te ontwikkelen en kunnen doorgroeien naar regulier werk.

De ondertekening van het convenant vindt plaats op de toekomstige locatie Schoenaker 10 in Beuningen op woensdag 15 juli om 15.30 uur door Wethouder Geert Hendriks van Beuningen, Bestuurder Wim Muilenburg van Driestroom en Rob van Kessel namens Van Kessel Groep.

DROOM Beuningen zal begin 2016 worden geopend.