In opdracht van de Ds J. Fraanjeschool in Barneveld wordt op dit moment de nieuwbouw van basisschool De Vesting aan de Lijsterstraat voorbereid. De nieuwe school wordt gerealiseerd op de locatie van de oude Eben Haezerschool, die binnenkort door de gemeente Barneveld gesloopt zal worden. Het gebouw bestaat uit 21 leslokalen, 2 speellokalen en bijbehorende nevenruimten. Het nieuwe gebouw is zeer goed geïsoleerd en wordt met een hoge luchtdichtheid gebouwd. RoosRos Architecten uit Oud Beijerland heeft het gebouw ontworpen en wij hebben de installaties mogen ontwerpen. De constructie wordt berekend en getekend door FTV uit Voorthuizen. 

Door de gemeente Barneveld wordt minimaal de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) vereist. Het schoolbestuur heeft de ambitie om een stap extra te maken naar Nul op de Meter (NoM). De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. 

De planning is te starten met de bouw van de nieuwe school in januari 2019 en het nieuwe schoolgebouw gebruikersgereed op te leveren voor de zomervakantie 2019.

Bron