Afgelopen maandag heeft Buro Waalbrug samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hoogte Twee Architecten het plan gepresenteerd voor de herstructurering van de Kolpingbuurt Nijmegen. Als onderdeel van de (integrale) herstructurering van de Kolpingbuurt wordt, naast de renovatie en nieuwbouw van de woningen, ook de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Woningcorporatie Talis heeft de bewoners intensief betrokken bij het de ontwikkeling van de plannen voor de vernieuwing van hun buurt.

De nieuwe stedenbouwkundige structuur staat in het teken van het terugbrengen van de 'glans van de karakteristieke volksbuurt' die in de loop van de tijd voor een deel verloren is gegaan. De oorspronkelijke rust en helderheid van de jaren 50-buurt zijn als inspiratie gebruikt voor de nieuwe inrichting. De bewoners worden betrokken bij de specifieke invulling van de pleintjes. Het zijn tenslotte de bewoners zelf die inhoud geven aan het 'leven op straat' in de Kolpingbuurt.