In september 2014 is er een groot project afgerond rond basisschool Het Bijenveld in Leuth, wat gerealiseerd is in samenwerking met BCP Bouw en Bulkens Architecten. Het project is in 2 fasen gebouwd om te voorkomen dat noodhuisvesting voor het onderwijs nodig was.

Bongers/Jansen was verantwoordelijk voor de advisering en begeleiding van alle gebouwgebonden installaties. Het uitgangspunt voor het ontwerp was een Frisse Scholen ambitie en een duurzame installatie, waarop sturing van de exploitatiekosten medebepalend voor het ontwerp is geweest. Alles natuurlijk conform het motto ‘Duurzamer huisvesten’. Van Kessel & Janssen was bij dit project betrokken voor o.a. het proces- en projectmanagement.


  • Opdrachtgever: Gemeente Berg en Dal
  • Architect: Bulkens Architecten
  • Rol Bongers/Jansen: Advisering gebouwgebonden installaties.
  • Rol Van Kessel & Janssen: Haalbaarheidsonderzoek financieel / organisatorisch, projectmanagement, procesmanagement en onderhandse aanbesteding EMVI
  • Start ontwerp: december 2011
  • Oplevering: september 2014