Het totaalbeheer omvat het opstellen van de bouwkundige meerjaren-onderhoudsplanning, het begeleiden van de uitvoerende werkzaamheden, advisering bij complexere bouwkundige problemen, het comfortbeheer en het meerjaren-onderhoud van de technische installaties voor beide Rabobanken worden door Bongers/Jansen uitgevoerd. Voor Rabobank Rijk van Nijmegen verzorgt Accommodation Management het Managed Gebouw Beheer, voor Rabobank Maas en Waal hield Accommodation Management zich bezig met het opstellen van een MJOP volgens NEN 2767, inkoop, advisering en projectbegeleiding.


  • Opdrachtgever: Rabobank Rijk van Nijmegen en Rabobank Maas en Waal
  • Rol Bongers/Jansen: Bouwbegeleiding en totaalbeheer
  • Rol Accommodation Management: Managed Gebouw Beheer; integrale oplossing voor gebouwen en installaties, opstellen van een MJOP volgens NEN 2767, inkoop, advisering en projectbegeleiding.