Bongers/Jansen heeft de advisering van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid van de Rehobothschool te Veenendaal.

Om te komen tot één basisschool waarin alle groepen zijn ondergebracht, heeft de Rehobothschool een forse uitbreiding ondergaan en daarnaast een interne verbouwing en renovatie. De nieuwbouw bestaat uit 12 lokalen die voldoen aan de meest recente normen, waardoor er een kwalitatief hoog en energiezuinig gebouw is gerealiseerd. Er is gekozen voor een uitbreiding in twee bouwlagen die qua vormgeving, kleur en materialisatie contrasteert met de bestaande bouw. In totaal heeft het schoolgebouw 26 lokalen, 2 leerpleinen, een centrale ruimte, kantoren en keukenvoorziening.

Bongers/Jansen heeft geadviseerd in de aanpassingen en uitbreidingen aan de gebouwgebonden installaties. In de leslokalen is gekozen voor individuele CO2 gestuurde ventilatie. De verwarming van de uitbreiding is gerealiseerd met vloerverwarming, zonder bijverwarming.

Dit project is een goed voorbeeld van integrale samenwerking met de architect, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een lagere bouwsom, zonder afbreuk aan kwaliteitsnormen.


  • Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
  • Rol Bongers/Jansen: Advisering technische installaties en begeleiding tijdens uitvoering
  • Installatiesom: ca. € 2.000.000,-- excl. btw

  • Bruto vloeroppervlak: 3.218 m2 (ca. 2200 m2 renovatie / 1000 m2 nieuwbouw)
  • Oplevering: oktober 2013