In opdracht van de Gemeente Oss gaat Van Kessel & Janssen de renovatie van de Ir. Diddewerf begeleiden. De gemeente Oss wil dat de gemeentewerf weer aansluit bij de bedrijfsvoering en dienstverlening en dat deze voldoet aan de veiligheids- en arbovoorschriften. De verouderde huisvesting belemmert de dagelijkse werkprocessen en werkomstandigheden. Ook wil de gemeente het kantoorgebouw duurzaam vernieuwen tot energieneutraal en tot een functionele en veilige huisvesting voor de komende 20-25 jaar.

Van Kessel & Janssen zal het proces namens de gemeente Oss begeleiden. Dat houdt in, dat wij betrokken zijn bij het gehele proces: opstellen PVE, selectie van de Total Engineer en de aannemer Engineer & Build. Tijdens de uitvoeringsfase zullen wij de opdrachtgeversrol vervullen.

De oplevering van deze renovatie staat eind 2018 gepland.