Becedo Vastgoed Ontwikkeling B.V. heeft plannen voor het realiseren van nieuwbouw op winkelcentrum De Bongerd te Doetinchem. Het betreft nieuwbouw van een supermarkt, wijkvoorzieningen, parkeergarage en een sporthal.

Bongers/Jansen heeft in het voortraject meegewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek. De bouw zal naar verwachting in 2017 starten, de oplevering wordt eind 2018 verwacht.