Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (SGN), gevestigd aan Kronenburgersingel 269 te Nijmegen, bestaat uit een drietal vleugels die in verschillende periodes van de vorige eeuw gerealiseerd zijn. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het gebouw niet voldoet aan de huidige eisen vanuit het bouwbesluit qua ventilatiecapaciteit en energieprestaties. Ook is de huidige aula veel te klein, met als gevolg dat de bovenbouwleerlingen gaan pauzeren in de kelder/ kluisjesruimte. Deze ruimte voldoet niet aan de te stellen eisen m.b.t. hoogte, daglicht, binnenklimaat, Arbo en bouwbesluit.

De schoolleiding wil graag het schoolgebouw toekomst bestendig maken door het toepassen van functionele aanpassingen en levensduur verlengende maatregelen voor een periode van minimaal 25 jaar. Voor de school speelt verder een rol dat ze het gebouw aantrekkelijker wil maken voor de leerlingen en is er behoefte aan uitbreiding van de pauzeruimte voor de bovenbouw, die tevens geschikt is als aula en werkruimte tijdens tussenuren.

Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy heeft in opdracht van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de ambities van de schoolleiding te realiseren. Bij dit onderzoek zijn zowel functionele, technische en financiƫle aspecten beschouwd, maar is zeker ook gekeken naar de beleving van de leerlingen en hun docenten. Op basis van het opgestelde Programma van Eisen, m2 studies, installatie onderzoek door Bongers/Jansen (adviesbureau voor installatie- en besturingstechniek) en bijbehorende investeringen is na goedkeuring van de stukken een start gemaakt met de ontwerpfase. Begin mei zijn er een aantal architecten uitgenodigd om een visiepresentatie te verzorgen voor de projectgroep.

Start realisatie is in de zomer van 2018 gepland.