Er is hard gewerkt aan een nieuw Voorzieningenhart in Groesbeek Noord (ca. 2.200 m²). Diverse maatschappelijke organisaties zoals een Buurtcentrum en Klussendienst, maar ook een fusieschool voor primair onderwijs, hebben zich hierin gevestigd.

Met deze voorzieningen is flink geïnvesteerd in een deel van Groesbeek dat veel maatschappelijke problemen kent. Het gebouw is eind 2013 gereed gekomen.

Opdrachtgever: Oosterpoort Projectontwikkeling bv
Locatie: Groesbeek-Noord
Omschrijving: Proces-, Projectmanagement en bouwkostenadvisering