Diensten

Adviesbureau Bongers/Jansen is een middelgroot onafhankelijk adviesbureau op het gebied van installatietechniek, duurzaamheid, energie, brandpreventie en bouwfysica. Vanuit onze vestiging in Gaanderen verzorgen wij de advisering voor bedrijven gevestigd in Nederland.

Installaties

Diensten
Klimaatinstallaties
Een goed binnenklimaat draagt bij aan een optimale prestatie.
Diensten
Sanitaire installaties
Er wordt evenwicht gecreëerd tussen veiligheid en duurzaamheid.
Diensten
Elektrische installaties
Adviezen over gebouwgebonden installaties in zowel licht-, kracht- als zwakstroom.
Diensten
WKO installaties
Gecertificeerd voor ontwerp en beheer van energiecentrales voor bodemenergiesystemen.
Diensten
Domotica
Ontwerp van elektronische communicatie in een gebouw of huis t.b.v. bewoners en dienstverleners.
Diensten
Veiligheid
Periodieke of preventieve keuringen als onderdeel van de zorgplicht.

Bouwfysica

Diensten
Bouwfysica en geluid
Onderzoek en oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van warmte, vocht, ventilatie, licht, geluid en energie.
Diensten
Brandpreventie
Advisering en hulp bij verplichte deelonderzoeken op het gebied van brandpreventie.
Diensten
Duurzaamheid
Specifieke bouwaanvraag-berekeningen, advies over innovatieve concepten en levenscycluskosten.

Energie en beheer

Diensten
Energie Advies EPA-U
Voor utiliteitsgebouwen verzorgen wij het energielabel dat bij verkoop of verhuur verplicht is, met aanvullend eventueel een Energieprestatie-advies (EPA-U).
Diensten
Energiemanagement
Het managen en exploiteren van energie moet ertoe leiden dat uw installatie optimaal functioneert.
Diensten
Subsidies
Wij helpen u op weg met subsidieregelingen en fiscale voorzieningen vanuit Rijksoverheid, gemeenten en provincies.
Diensten
Comfortbeheer
Wij kunnen u een overeengekomen comfort en klimaat garanderen, natuurlijk binnen de van tevoren vastgestelde uitgangspunten.