Sanitaire installaties

Bij het ontwerp van sanitaire installaties, dient er evenwicht gecreëerd te worden tussen veiligheid en duurzaamheid.

Een modern bedrijf wil immers een hygiënische en brandveilige omgeving scheppen voor de gebruikers van een gebouw, maar ook verspilling van kostbaar drinkwater en bruikbaar hemelwater voorkomen.

Deze aspecten maken deel uit van onze aanpak. Ook legionella-preventie krijgt een prominente plaats in onze adviezen.