Carrière bij Bongers - Jansen

Onze medewerkers hebben allen de betrokkenheid die bij een middelgroot bedrijf hoort. Zij vormen het kenniskapitaal van de onderneming. Wij koesteren die bedrijfsfilosofie, omdat wij denken dat bedrijf, medewerker en klant daar voordeel bij hebben. Wij zorgen voor een passende beloning en adequate arbeidsvoorwaarden, waaronder uitstekende scholingsmogelijkheden. Onze technische medewerkers hebben ieder hun eigen specialisatie op een van de volgende deelgebieden:

  • Klimaatinstallaties
  • Sanitaire en elektrische installaties
  • Veiligheid
  • Energieadviezen
  • Comfortbeheer
  • Duurzaamheid
  • Domotica
  • Bouwfysica
  • Brandpreventie