Subsidies

Adviesbureau Bongers/Jansen helpt u graag op weg in het oerwoud van subsidieregelingen en fiscale voorzieningen. De rijksoverheid, maar ook gemeenten en provincies, investeren regelmatig in duurzaamheid en veiligheid.

De enorme hoeveelheid aan subsidieregelingen en fiscale voorzieningen kan soms verwarrend werken. Bongers/Jansen helpt u hierin graag op weg. De rijksoverheid, maar ook gemeenten en provincies investeren regelmatig in duurzaamheid en veiligheid.

Op grond daarvan kunt u vaak een deel van uw kosten laten meefinancieren door de overheid. Wij voeren voor u haalbaarheidsstudies uit en verzorgen desgewenst aanvragen voor de voor u benodigde subsidies en fiscale regelingen voor allerlei installatieonderdelen.