Installaties

Adviesbureau Bongers/Jansen is een middelgroot onafhankelijk adviesbureau op het gebied van installatietechniek, duurzaamheid, energie, brandpreventie en bouwfysica. Vanuit onze vestiging in Gaanderen verzorgen wij de advisering voor bedrijven gevestigd in Nederland.

Installaties
Klimaatinstallaties
Een goed binnenklimaat draagt bij aan een optimale prestatie.
Installaties
Sanitaire installaties
Er wordt evenwicht gecreëerd tussen veiligheid en duurzaamheid.
Installaties
Elektrische installaties
Adviezen over gebouwgebonden installaties in zowel licht-, kracht- als zwakstroom.
Installaties
WKO installaties
Gecertificeerd voor ontwerp en beheer van energiecentrales voor bodemenergiesystemen.
Installaties
Domotica
Ontwerp van elektronische communicatie in een gebouw of huis t.b.v. bewoners en dienstverleners.
Installaties
Veiligheid
Periodieke of preventieve keuringen als onderdeel van de zorgplicht.