WKO installaties

Adviesbureau Bongers/Jansen is sinds 1 oktober 2014 gecertificeerd conform de BRL 6000-21 voor het ontwerpen en beheren van energiecentrales voor bodemenergiesystemen.

Bodemenergiesystemen bestaan sinds eind jaren 80 en de groei in deze systemen is de laatste jaren sterk toegenomen. Om de kwaliteit van bodemenergiesystemen te waarborgen heeft de overheid de AmvB Bodemenergie geïntroduceerd. Daarmee is er ook een erkenningsplicht gekomen voor bedrijven die daarmee werken. Deze erkenningsplicht is er om te waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk een energiebesparing opleveren. Per 1 oktober 2014 mogen dan ook alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen.