Stages en afstuderen

Bongers/Jansen verleent graag medewerking aan het opleiden van studenten op mbo- hbo- en universitair niveau. Binnen de mogelijkheden van een middelgroot bureau bieden wij een begrensd aantal stagemogelijkheden en afstudeerplekken. Uitgangspunt is dat de samenwerking tot wederzijds voordeel moet leiden. De voorkeur gaat uit naar studenten die een opleiding volgen in een van de volgende deelgebieden:

  • werktuigbouw (klimaat- en sanitaire installaties)
  • elektrotechniek
  • energietechniek
  • bouwfysica