Op 6 december jongstleden namen de leerlingen van de reformatorische Eben-Haëzerschool in Apeldoorn een kijkje bij hun toekomstige schoolgebouw. Het gebouw werd tot op heden door obs Het Gilde gebruikt, maar vanwege een krimpend leerlingenaantal ging deze school op in De Marke. Het gebouw kwam hierdoor leeg te staan, terwijl de Eben-Haëzerschool naarstig op zoek was naar een grotere locatie.

Het gebouw zal een flinke renovatie ondergaan, waarvoor op 6 december door wethouder Kruithof het officiële startsein werd gegeven. Directeur van de Eben-Haëzerschool Guus Knapen: “Het renoveren van een oud gebouw past bij ons streven naar duurzaamheid.”

Bongers/Jansen was verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp en de bouwfysische advisering en zal gedurende de uitvoering van dit project verantwoordelijk zijn voor de uitvoeringsbegeleiding en de bewaking van de kwaliteit.