In Zetten wordt het bestaande zorgcomplex Pella van de O.G. Heldringstichting volledig gerenoveerd en uitgebreid. De stichting behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en gedragsstoornissen. In het behandelcentrum is er ruimte voor observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement.

Het compleet gerenoveerde gebouw Pella is opgedeeld in 4 verblijfsunits met zorg ondersteunende voorzieningen. Ondanks deze opdeling kan door de integratie van verschillende doelgroepen in 1 gebouw alle benodigde behandeling, kennis en specialistische inzet worden aangeboden. De locatie in Zetten is zorgvuldig ingepast in de groene, landelijke omgeving en deze visie is de leidraad geweest gedurende alle keuzes tijdens het ontwerp- en bouwproces. Ook zaken als een behaaglijk binnenklimaat, akoestiek en duurzaamheid hebben speciale aandacht gekregen.


  • Opdrachtgever: SBH Architecten
  • Rol Bongers/Jansen: Advisering alle gebouwgebonden installaties en specifieke bewakings- en zorgsystemen.
  • Oppervlakte: 2800 m2, volledige herontwikkeling

Voor meer informatie kunt u deze brochure eens doorlezen, die door de Heldringstichting is gepubliceerd.